Luật sư Nguyễn Hữu Thanh
Tư vấn về pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội và giải quyết tranh chấp lao động là chuyên môn và thế mạnh của tôi

Nguyễn Hữu Thanh

Cố vấn cao cấp

0979705745

nhthanh@bnclawfirm.com.vn

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN THÔNG TIN

Bạn có thể liên hệ trực tiếp để đăng ký

Email: luatsunguyenlambinh@gmail.com

Phone: 0989.745.745

Hoặc để lại thông tin đăng ký tham dự